PA – aktive Bühnenmonitorboxen/Delayline

Mackie SRM 450 V3

PA – aktive Bühnenmonitorboxen im Verleih:

2 x the box pro Mon A15 – 15″
1 x the box pro Mon A12 – 12″
2 x JBL PRX712 – 12″ Tieftöner, 1,5″ Neodym Hochtöner
6 x Mackie SRM 450 V3
2 x Mackie SRM 450